Bestyrelsen i ASKA

Der er ialt otte medlemmer af ASKAs bestyrelse: En formand, en næstformand, en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På generalforsamlingen 2017 valgte ét bestyrelsesmedlem ikke at genopstille. Der blev ikke valgt en erstatning, hvorfor bestyrelsen i år er én mand mindre end sidste år.

Nedenfor kan du se alle bestyrelsesmedlemmerne, hvilke hverv de har, hvilke udvalg de er med i samt deres kontaktoplysninger. Alle bestyrelsesmødereferater er samlet i en mappe sammen med vedtægterne og forretningsorden, og denne mappe er altid tilgængelig for alle under alle ASKAs arrangementer. 

Bestyrelsen holder møder på følgende datoer:

2018:

 • Den 10. januar
 • Den 14. februar
 • Den 7. marts
 • Den 11. april
 • Den 9. maj
 • Den 13. juni
 • Den 11. juli
 • Den 8. august
 • Den 12. september
 • Den 10. oktober
 • Den 14. november
 • Den 12. december

2019:

 • Den 9. januar
 • Den 13. februar
 • Formand Regitze Johansen

  Regitze er formand for ASKA og er desuden ansvarlig for Stævneudvalget, med i Sponsorudvalget og Kursus- og undervisningsudvalget samt godkender nye medlemmer og opslag i ASKAs Facebookgruppe.

  Du kan kontakte Regitze på aska.regitze@gmail.com eller telefon 4053 9275.

 • Kasserer Berit Ertmann

  Berit Ertmann varetager opgaven som kasserer i bestyrelsen og er desuden ansvarlig for ASKAs hjemmeside.

  Du kan kontakte Berit på aska.berit@gmail.com eller telefon 5194 9909.

 • Næstformand og sekretær Helle Friis Rosendal

  Helle Friis Rosendal er næstformand og sekretær i bestyrelsen. Hun er desuden medlem af stævneudvalget, foredragsudvalget og avlsudvalget.

  Du kan kontakte Helle på Hellefrosendal@gmail.com eller telefon 3070 3752.

 • Suppleant Mille Valentin

  Mille Valentin er suppleant i ASKAs bestyrelse og sidder desuden med i stævneudvalget, foredragsudvalget og kursusudvalget.

  Du kan kontakte Mille på aska.mille@gmail.com eller telefon 2870 1595.

 • Bestyrelsesmedlem Christinna Pedersen

  Christinna er medlem af ASKAs bestyrelse og er med i stævneudvalget.

  Du kan kontakte Christinna på Christinnapedersen@gmail.com eller

 • Bestyrelsesmedlem Preben Kristensen

  Preben er medlem af ASKAs bestyrelse og er med i stævneudvalget og foredragsudvalget.

  Du kan kontakte Preben på aska.preben@gmail.com eller telefon 2441 2265.

 • Suppleant Lisbet Berke Kierkegaard

  Lisbet er suppleant i ASKAs bestyrelse og med i stævneudvalget.

  Du kan kontakte Lisbet på isberk@icloud.com eller 5224 1424.

 • Bestyrelsesmedlem Kirstine Østergaard

  Kirstine er medlem af ASKAs bestyrelse, er med i kursusudvalget og stævneudvalget samt ansvarlig for ASKAs hjemmeside.

  Du kan kontakte Kirstine på kirstine@ramsdam.dk eller telefon 3028 1864.