Bestyrelsen i ASKA

Der er ialt syv medlemmer af ASKAs bestyrelse: En formand, en næstformand, en kasserer, to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

Nedenfor kan du se alle bestyrelsesmedlemmerne, hvilke hverv de har, hvilke udvalg de er med i samt deres kontaktoplysninger. Alle bestyrelsesmødereferater er samlet i en mappe sammen med vedtægterne og forretningsorden, og denne mappe er altid tilgængelig for alle under alle ASKAs arrangementer. 

Bestyrelsen holder møder på den første tirsdag i hver måned i 2020. 

 • Formand Mille Valentin Jensen

  Du kan kontakte Mille på aska.skovtursudvalget@gmail.com

 • Kasserer Berit Ertmann

  Du kan kontakte Berit på aska.berit@gmail.com.

 • Næstformand Pernille Maj Svendsen

  Du kan kontakte Pernille på svendsen54@gmail.com

 • Bestyrelsesmedlem Aimie Bjørnsholm

 • Bestyrelsesmedlem Siri Fog

 • Suppleant Lisbet Berke Kierkegaard

 • Suppleant Louise Elgaard

 • Bestyrelsens e-mail

  Du kan altid kontakte bestyrelsen på aska.bestyrelse@gmail.com, hvis du har en besked, der skal ud til bestyrelsen som helhed.

  Så sørger vi for at tage dit input med på et kommende bestyrelsesmøde :-)