Generalforsamling

4. februar kl. 14-16 på Kirkevej 47, 8300 Odder. 

ASKA er vært med kage og kaffe og vi glæder os til en hyggelig eftermiddag.
Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 
Nedenfor ses dagsorden for generalforsamlingen.

ASKA-dagsorden-2018