Generalforsamling 2017 den 5. februar

Generalforsamlingen er afholdt, og referatet er nu online. Det kan ses nederst på denne side. 

 

Generalforsamlingen foregår kl. 14.00, den 5. februar 2017 i fælleshuset, Nymarksvej 20H, 8320 Mårslet.

 

 Dagsorden:

 

  • Valg af dirigent og referent til generalforsamlingen 

 

  • Bestyrelsens beretning 

 

  • Aflæggelse af det reviderede regnskab 

 

  • Forelæggelse af budgetforslag 

 

  • Fastsættelse af kontingent 

 

  • Indkomne forslag 

 

  • Valg til bestyrelsen samt suppleanter 

 

  • Valg af revisorer

 

  • Eventuelt

 

Efter det obligatoriske er der banko med mange fede præmier, så tag lykkesokkerne på CoolASKA giver selvfølgelig også kaffe og kage. Vi glæder os til at se så mange af vores medlemmer som muligt. Kom og få indflydelse på, hvad klubben skal arrangere i det kommende år. 

Ifølge vedtægterne skal medlemmerne, hvis de ønsker det, have mulighed for at se det seneste års regnskab. Send en mail til kasserer aska.berit@gmail.com, hvis du vil have regnskabet tilsendt som Excel-ark. Regnskab og bilag vil også være at finde fysisk på selve generalforsamlingen. 

Referat fra generalforsamling 2017