Kalender 2021- kommende arrangementer

29-Maj-2021

Kratluskerstævne

Tilmelding via sporti.dk

05-Juni-2021

Klubdag

Vi har ovalsporet på Vilhelmsborg.

05-Juni-2021

ASKA sport stævnetræning

Stævnetræning ved national sports-dommer Annette Kaas.

25-September-2021

ASKA D-stævne

ASKA holder D-stævne på Vilhelmsborg - nærmere info snart på sporti

Kalender 2021 - afholdte arrangementer

08-Maj-2021

Klubdag

Vi har ovalsporet på Vilhelmsborg. Denne dag er der også juniorarrangement og undervisning. Læs mere på ASKA's Facebookside.

17-April-2021

ASKA Online stævne

Læs mere på sporti og følg resultaterne på ASKA Stævne Facebookside

11-April-2021

ASKA ungdom - Skovtur

Fælles ridetur for ASKA's juniorer - se mere på ASKA's facebookside

05-April-2021

Klubdag

Vi har ovalsporet på Vilhelmsborg

11-Marts-2021

Online fordrag: Hvordan hesten lærer

Foredrag "Hvordan hesten lærer" ved Janne Winther

01-Marts-2021

Sport dommerfeedback via video

Få en dommerbedømmelse af dig og din hest

01-Marts-2021

Gædinga dommerfeedback via video

Få en dommerbedømmelse af dig og din hest

23-Februar-2021

Online foredrag: Gædingakeppni regler og guideline

Foredrag "Gædingakeppni - regler og guidelines" ved Hildur Sigmarsdottir

09-Februar-2021

ASKA Generalforsamling - online

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent til generalforsamlingen
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag - forslag skal være formand Pernille Svendsen i hænde senest d. 26. januar 2021. Evt. forslag sendes til aska.pernille.svendsen@gmail.com
7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
- Valg til bestyrelsen for 2 år – Louise Elgaard – modtager genvalg
- Valg til bestyrelsen for 2 år – Berit Ertmann – genopstiller ikke
- Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år – Lisbet B Kierkegaard – modtager genvalg
- Valg som suppleant til bestyrelsen for 1 år
8. Valg af revisorer
- Valg af revisor for 2 år
9. Eventuelt

27-Januar-2021

Online foredrag: Sport regler og guidelines

Foredrag "Sport - regler og guidelines" ved Liv Malskær

01-Januar-2021

ASKA Januar challenge - fra jorden

Gå flest km sammen med din hest i løbet af januar måned

01-Januar-2021

ASKA Januar challenge - til hest

Rid flest km i naturen i løbet af januar måned

Tidligere arrangementer

ASKA er en aktiv klub der løbende holder forskellige typer af arrangementer, stævner, foredrag, ture og andet. Du kan se mange af de tidligere arrangementer på www.sporti.dk eller på ASKA's FB side. Har du en ide til et arrangement er du altid velkommen til at kontakte os, se mere under udvalg eller kontakt en fra bestyrelsen.